Världstoalettdagen

wateraid nyhet webb

Jamila från Gorkathi i Bangladesh använder en toalett utan avlopp eller någon form av avskildhet. Foto: WaterAid/DRIK/Habibul Haque

Den 19 november är det världstoalettdagen, en officiell FN-dag med syfte att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag 1,7 miljarder människor i världen utan tillgång till en ordentlig toalett. Av dessa 1,7 miljarder uträttar 494 miljoner sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår. 

Varje år producerar mänskligheten över 350 miljoner ton avföring, tillräckligt mycket för att fylla 140 000 olympiska simbassänger med bajs. Om inte all denna avföring tas om hand på ett säkert sätt är risken stor att bakterier och parasiter förorenar människors närmiljö och vattenkällor. Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av bristande sanitet och smutsigt vatten.

Men brist på toaletter påverkar inte bara människors hälsa. När skolor saknar toaletter innebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Arbetsplatser som inte har toaletter försvårar framförallt kvinnors möjlighet att arbeta och få en egen inkomst. På sjukhus som saknar toaletter ökar infektionsrisken för patienter och personal. 

Trots det är toaletter ofta en förbisedd fråga när det kommer till utveckling och hälsa, vilket innebär att det också är en fråga som sällan prioriteras av politiker, myndigheter och organisationer. Därför behövs Världstoalettdagen!

I nuvarande takt kommer alla människor i världens fattigaste länder ha tillgång till toalett först år 2109. På Världstoalettdagen kräver WaterAid därför större investeringar och mer fokus på sanitet med målet att skapa en värld där alla människor överallt har tillgång till toaletter.

Fakta och statistik
  • Idag saknar 1,7 miljarder människor tillgång till en toalett.
  • 494 miljoner människor tvingas uträtta sina behov utomhus.
  • Två tredjedelar av sjukvårdsinrättningarna i världens minst utvecklade länder saknar tillgång till fungerande toaletter. 
  • För att alla människor överallt ska ha säker tillgång till toaletter år 2030 måste antalet människor som nås varje år fyrdubblas. 
  • Globalt saknar 37 procent av alla skolor toaletter. Det innebär nästan 700 miljoner elever.
  • Om alla människor överallt hade tillgång till en toalett skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 28 procent. 
  • WaterAid har totalt sett till att över 28 miljoner människor har fått tillgång till sanitet.
  • Under förra året såg WaterAids arbete till att 531 000 personer fick toalett i hem och samhällen.
  • Under förra året såg WaterAid till att 131 000 elever fick toaletter på skolan där de går.
  • Under förra året såg WaterAid till att 852 000 personer fick toaletter på den sjukvårdsinrättning där de söker vård.
Under pandemin har länder och samhällen över hela världen stängts ner för att minska smittspridning och rädda liv. Miljoner sanitetsarbetare har dock inte kunnat stanna hemma eller hålla social distans eftersom deras arbete är så grundläggande för att samhällen ska fungera. Trots deras samhällsviktiga funk­tion tvingas de ofta utföra sitt arbete under fruktansvärda villkor, det visar WaterAids nya rapport ”The Forgotten Frontline Workers”, läs den här > 

Som samarbetspartner till WaterAid vill vi hjälpa till att sprida budskapet om Världstoalettdagen. 

Hjälp till att göra skillnad - för bara 200 kr kan du ge en människa tillgång till rent vatten.


2021-11-18