Nyhetsbrev november

Missa inte vårt senaste nyhetsbrev!

Nu har vi skickat ut vårt andra nyhetsbrev. Där kan du bland annat få veta lite mer om
Mike, Marie och Monica - som alla kan avslöja något som inte så många vet om. 

Missa inte intervjuerna med Christoffer på Svapipe AB och Magnus på Blue Idea! Två
spännande företag som utmanar marknaden. 
Mikael på Lantmäteriet förklarar också hur man genom geodatasamverkan kan nå en
mängd olika datakällor från olika myndigheter. 
2015-12-10