Tisdagskaffe varje tisdag 15.00

Tisdagskaffe

Här kan du se alla Tisdagskaffe som vi hade under våren 2021:

 • Hjälptexter i VA-banken , Chica Robertsson
 • myCarta Analys, Linn Gunnarsson och Mikael Johansson
 • Hur har vi tänkt med NIS i VA-banken? Marie Ansmo
 • Intervju - Vad har hänt med myCarta Plan? Mikael Johansson och Stefan Peterson
 • Aveny myCarta GO Edit, Torkel Endoff
 • Exempel på bra geografiska urval, Anne Wolgast och Andreas Petersson
 • Förberedelseåret 2021. Nytt regelverk för detaljplaner, Mikael Johansson
 • Grönytor i Aveny myCarta, Maximilian Löfgren (Malmö Kyrkogårdsförvaltning)
 • Möjlighet att skapa Problem från TV-observationer, Sofie Backö
 • Drönargränser nuläget, förankring med Lantmäteriet, Mikael Johansson
 • Lantmäteriets tjänster FR-direkt och Höjd Direkt i myCarta, Anders Persson
 • Externa länkar - till Office365 och externa anrop, Andreas Petersson
 • Gör rätt från början. Vår syn på samhällsbyggnadsprocessen, Mikael Johansson och Stefan Peterson
 • GeoPackage - snabb databas i en fil, Maria Fagrell
 • Ladda relationshandlingar med myCarta Loader, Linn Gunnarsson, (Aveki) och Johan Johannesson (Nybro kommun).
 • Nyheter i WebMap, Anders Persson och Maria Fagrell
 • Hur skapas egna wordmallar för utskick från servisformuläret? Sofie Backö
 • Intervju - Varför valde ni myCarta Plan? Mikael Johansson
 • Planera för rondering - Brandposter, Sofie Backö och Andreas Petersson
 • myCarta BAS - vad innehåller den egentligen? Anders Persson och Stefan Peterson
 • WebAveny myCarta, Marie Palmér Aspkil (Eniac)
 • Dashboardtankar i Värnamo, Linn Gunnarsson (Aveki) och Johan Virdung (Värnamo kommun)