Specialutveckling

Specialutveckling

Våra verksamhetssystem innehåller många bra funktioner. Att göra ett standardprogram som passar alla är i princip omöjligt då förutsättningarna skiljer sig från kommun till kommun.

Vi utgår från våra program och anpassar alltid dessa vid behov till din kommun.

Fler och fler ”ägare” av data och system skapar möjligheter att hämta/anropa deras aktuella data via webbtjänster.

Det kan röra sig om Lantmäteriets Visnings- och Direktåtkomsttjänster, hantering av tjänster mot Navet hos Skatteverket för Befolkningsregister, SGU, Länsstyrelse med flera.

Vi har stor erfarenhet i detta moderna sätt att komma åt aktuell information från källan för att sedan presentera på ett användarvänligt sätt i framförallt vår egna produktserie myCarta, men även i andra applikationer.

Vi har byggt ett flertal enkla komponenter som samspelar med andra leverantörers gränssnitt där så är möjligt, till exempel Castor (ärendesystem för bygglov). 
 
Kontakta oss, så berättar vi mer om vilka möjligheter som kan finnas för din verksamhet!