Vi bryr oss på riktigt

Vi bryr oss om vår omvärld på riktigt och väljer därför att stödja organisationer som får våra hjärtan att klappa lite hårdare. 

Just nu stöttar vi nedanstående organisationer.

Wateraid

WaterAid

Vi är samarbetspartner till WaterAid och stödjer deras viktiga arbete med att hjälpa människor i världens fattigaste samhällen att få tillgång till rent vatten.

Om WaterAid
WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt till att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. De har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har Wa­t­erAid nått 25 miljoner män­niskor med rent vat­ten och 24,1 miljoner med för­bät­trad san­itet. 

Läs mer om WaterAid här!

tackcertifikat 2022

Nattvandrarna

Nattvandrarna gör en viktig insats för en tryggare natt för våra ungdomar och vi stödjer därför deras verksamhet. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. 

Om Nattvandrarna
Nattvandrarna är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Nattvandrarna har sedan starten 1989 verkat för att skapa tilltro och bygga jämställda relationer och den gula jackan har blivit en etablerad trygghetssymbol för ungdomar och unga vuxna.    

Du kan läsa mer om Nattvandrarna här.   

Bike4life

Bike4Life

Bike4Life är ett välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar och skapar ljusglimtar för barn, både nationellt och internationellt.

Förutom träning och deltagande i olika lopp samlar Bike4Life in pengar till två eller flera välgörenhetsorganisationer eller projekt. Alla insamlade medel går direkt till våra förmånstagare.

Tour de Bike4Life är ett cykellopp som startar i Göteborg och går via Lund, Karlshamn, Kalmar, Vimmerby, Linköping, Eskilstuna, Uppsala och till målet i Stockholm. 135 mil på 9 dagar där deltagarna väljer att cykla en eller flera etapper eller alla nio.

Läs mer på deras hemsida: bike4life.se

time for ghana

Time for Ghana

Time for Ghana har funnits sedan 2012 och blev en stiftelse 2017. De stöttar barnhemsbarn och utsatta familjer på Ghanas landsbygd med skolstarter och självförsörjning. Genom att förena idrottsliga utmaningar med välgörenhet gör de det möjligt. 

Sedan 2017 finns ett årligt cykellag, Team Time for Ghana. Laget består av ett gäng fantastiska ambassadörer som tillsammans kombinerar idrottsliga utmaningar med välgörenhet. Varje år hjälper Team Time for Ghana ca 1000 utsatta barn till att börja i skolan.

Läs mer på deras hemsida: timeforghana.se