Vi bryr oss på riktigt

Vi bryr oss om vår omvärld på riktigt och väljer därför att stödja organisationer som får våra hjärtan att klappa lite hårdare. 

Just nu stöttar vi nedanstående organisationer.

Wateraid

WaterAid

Vi är samarbetspartner till WaterAid och stödjer deras viktiga arbete med att hjälpa människor i världens fattigaste samhällen att få tillgång till rent vatten.

Om WaterAid
WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt till att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. De har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har Wa­t­erAid nått 25 miljoner män­niskor med rent vat­ten och 24,1 miljoner med för­bät­trad san­itet. 

Läs mer om WaterAid här!

tackcertifikat 2022

Nattvandrarna

Nattvandrarna gör en viktig insats för en tryggare natt för våra ungdomar och vi stödjer därför deras verksamhet. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. 

Om Nattvandrarna
Nattvandrarna är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Nattvandrarna har sedan starten 1989 verkat för att skapa tilltro och bygga jämställda relationer och den gula jackan har blivit en etablerad trygghetssymbol för ungdomar och unga vuxna.    

Du kan läsa mer om Nattvandrarna här.   

Aktiv skola

Aktiv skola

Skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar. Aktiv Skola strävar efter att uppnå en högre grad av hälsa i skolan och fokuserar på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling.

Läs mer om deras arbete här.

time for ghana

Time for Ghana

Time for Ghana har funnits sedan 2012 och blev en stiftelse 2017. De stöttar barnhemsbarn och utsatta familjer på Ghanas landsbygd med skolstarter och självförsörjning. Genom att förena idrottsliga utmaningar med välgörenhet gör de det möjligt. 

Sedan 2017 finns ett årligt cykellag, Team Time for Ghana. Laget består av ett gäng fantastiska ambassadörer som tillsammans kombinerar idrottsliga utmaningar med välgörenhet. Varje år hjälper Team Time for Ghana ca 1000 utsatta barn till att börja i skolan.

Läs mer på deras hemsida: timeforghana.se

fallbackimg_9214380

Växjö Volley

Växjö har historiskt varit en stark volleybollstad med bland annat Tom Englén och Fredrik "Figge" Pettersson som spelade OS i beachvolleyboll på 90-talet. En av våra medarbetare, Mike Fredriksson, var med och startade Växjö Volley 2014, så vi vet hur otroligt viktig klubben är för framförallt volleybollintresserade barn och ungdomar. Klubben har återigen satt Växjö på kartan i Volleybollsammanhang och vi är väldigt stolta över att stötta deras verksamhet.

Växjö Volleys hemsida