Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd VA

Aveki är specialister på att konvertera och installera verksamhetssystemet VA-banken. Vi har också många års erfarenhet av att koppla verksamhetsdata från andra system för att kunden skall få tillgång till den information som behövs då man jobbar med VA.

Vi har erfarenhet av de flesta GIS-systemen på marknaden och kan även erbjuda uppsättning av VA-kartan i dessa system.

Verksamhetsstöd för oss på Aveki slutar inte med en installation. När systemen är levererade börjar arbetet med att få alla i organisationen att arbeta med informationen. Efter många år på marknaden kan vi erbjuda professionell rådgivning och anpassningar som gör ert användande av VA-banken effektivt och speciellt. 
                        

Några exempel på verksamhetsstöd

Generera avstängningsområde
Vi kan automatgenerera analysområde baserat på ledningssträckor och tillhörande fastigheter, avgränsade av avstängningsventiler.

Rätta ledningsnätet
Om ert ledningsnät inte är topologiskt uppbyggt kan vi hjälpa er att rätta ledningsnätet. Till exempel genom att skapa punkter i ledningsändar om sådan saknas, skapa servisanslutningar och slå ihop ledningar.

Statusvärdering
I VA-banken 4.8 finns ett utvecklat stöd för att arbeta med övergripande statusvärdering. Vi har skapat bakomliggande analyser som ställer ett stort antal frågor mot registrerade problem, insatser och även ibland TV-inspektioner i databasen. Underlaget läses enkelt in som teoretiska poängbedömningar för respektive statusparameter och distrikt vilket ger ett gott stöd åt VA-ingenjören eller utsedd arbetsgrupp.