VA-banken

Här hittar du information om kurser vi erbjuder i VA-banken.

Läs mer och anmäl dig till kurser i VA-banken här.

 

Introduktion till VA-banken

VA-banken VA är den grundmodul som innehåller funktioner för att bokföra faktauppgifter om ledningsnätet, driftstörningar, planering och prioritering, statusvärdering och mycket annat. I den här kursen får du grundläggande kunskap om hur du använder VA-banken. 

I kursen får du lära dig:

 • Hantera VA-kartan och bakgrundskartan
 • Visa ledningsnätet
 • Gå igenom basverktyg såsom kartverktyg, sök adress/fastighet, lednings- och punktformuläret
 • Söka ut fakta om ledningsnätet (material, anläggningsår, dimension med mera). 
Information

Kurstid: 2-4 timmar
Målgrupp: Samtliga användare i organisationen
Förkunskaper: Inga

 

Grundkurs, VA-banken

VA-banken är den grundmodul som innehåller funktioner för att bokföra faktauppgifter om lednings-nätet, driftstörningar, planering och prioritering, statusvärdering och mycket annat. I Grundkursen för VA-banken får man grundläggande kunskap om hur man använder VA-banken. 

I kursen får du lära dig:

 • Hantera VA-kartan och bakgrundskartan, visa ledningsnätet.
 • Gå igenom basverktyg så som kartverktyg, sök adress/fastighet, lednings- och punktformuläret.
 • Söka ut fakta om ledningsnätet (material, anläggningsår, dimension med mera).
 • Gå igenom begreppen: problem, insats och hur aktualitet är knutet till dessa.
 • Registrera driftstörningar (problem och insatser) och utsökning av driftstatistik.
 • Hjälptext
Information

Kurstid: 4-5 timmar
Målgrupp: Samtliga användare i organisationen
Förkunskaper: Inga

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

VA-banken GO

Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta i appen VA-banken GO. 

Exempel på innehåll:

 • Kartan
 • Sök adress/fastighet och andra objekt
 • Driftstörningar (både om att skapa driftstörningar och tillhörande insatser)
 • Att göra

Information
Kurstid: 2 timmar
Målgrupp: Alla
Förkunskaper: Inga

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

VA-edit

Grundkurs i digitalisering för dig som ska börja eller redan arbetar i modulen VA-edit. Vi går igenom de två blocken: Geometri och Mätdata.

Exempel på innehåll:

 • Lär dig digitalisera punkter och ledningar samt använda vanliga verktyg för hantering av VA-ledningar. 
 • Lär dig hur mätfiler importeras till programmet samt hur du utifrån befintliga punkter skapar en mall för ommätning.


Information
Kurstid: 4-6 timmar
Målgrupp: Kartpersonal, projektörer och mätingenjörer
Förkunskaper: Kartkunskap/GIS

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

Systemansvarig i VA-banken. Vad behöver du veta, ha koll på och ansvara för?

Denna kurs vänder sig till dig som är systemansvarig. Vad du bör tänka på i din roll, arkitekturen av systemet och gemensamma systeminställningar samt systemverktyg. Dagen är fylld med tips för dig som är systemansvarig. 

Exempel på innehåll:

 • Frågeställningar att beakta i rollen som systemansvarig - få koll på läget.
 • Genomgång av fliken Administration - unika inställningar och verktyg för dig som är systemansvarig. 

Information
Kurstid: 4-6 timmar
Målgrupp: Systemansvariga
Förkunskaper: Grundkurs VA-banken

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

Fortsättningskurs i VA-banken

I fortsättningskursen får du lära dig hur du kan söka fram inlagd information i VA-banken. Vi tittar på praktiska exempel och ger många användbara tips. I mån av tid tittar vi även på statusvärdering av distrikt.

Exempel på innehåll: 

 • Geografiska urval
 • Snabbsök/Metadata
 • Arbetsorder/rutter
 • Skapa insatser
Information
Kurstid:
Målgrupp: 
Förkunskaper: 
 

Analysmodulen, en introduktion till geografisk analys

På kursen går vi igenom principerna för analys av geografiskt data (GIS) och hur verktygen i Analys kan användas. 

Information
Kurstid: 3 timmar
Målgrupp: Alla
Förkunskaper: Kartkunskap/GIS