GIS/GIT expertis

Aveki jobbar med helhetslösningar för kommuner och organisationer som har ett behov av att integrera geografisk information i samverkan med övrig verksamhetsdata. 

Medarbetarna i företaget har många års erfarenhet av att driftsätta, hantera, samordna och bygga upp geografiska miljöer inom en stor del av de olika kommunala verksamhetsdelar som finns. Det gäller hela kedjan från inmätning, bearbetning, samverkan och visualisering. Vi fungerar även som bollplank för en stor del av våra kunder. Genom en nära samverkan med kunderna och en väl beprövad ”prototyping” process har vi ett snabbt sätt att utveckla och anpassa moduler för riktade ändamål.
 
I de fall vi inte har expertis inom vårt eget företag, samarbetar vi med många företag och konsulter som är experter inom sina områden, för att få till den effektivaste lösningen för kundens behov.