Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder ett stort antal kurser för våra produkter. Vi har både grundkurser för nybörjaren och mer avancerade kurser där du som van användare kan lära dig mer om våra produkter/program. Två gånger om året erbjuder vi ett urval av onlinekurser som du kan anmäla dig till. Vi erbjuder även kurser som är anpassade efter din verksamhet, antingen på distans eller på plats hos dig. Om du saknar någon kurs i vårt kursutbud, tveka inte att höra av dig. Vi håller gärna kurser på begäran och anpassar dem efter ert behov.

Är du intresserad av att boka en kurs? Scrolla ner och se vilka kurser vi erbjuder och mejla oss om du vill boka eller har frågor.

Aktuella kurser

Två gånger om året erbjuder vi onlinekurser i VA-banken och myCarta med ett urval av kurser.  Du hittar länkar där du kan läsa mer och anmäla dig till kursveckorna nedan. 


Hösten 2024
Läs mer och anmäl dig till kurser i myCarta här

Även VA-bankens kurser kommer att hållas vecka 48. Mer information och anmälan kommer efter sommaren. 


 

Introduktion till VA-banken

VA-banken VA är den grundmodul som innehåller funktioner för att bokföra faktauppgifter om ledningsnätet, driftstörningar, planering och prioritering, statusvärdering och mycket annat. I den här kursen får du grundläggande kunskap om hur du använder VA-banken. 

I kursen får du lära dig:

 • Hantera VA-kartan och bakgrundskartan
 • Visa ledningsnätet
 • Gå igenom basverktyg såsom kartverktyg, sök adress/fastighet, lednings- och punktformuläret
 • Söka ut fakta om ledningsnätet (material, anläggningsår, dimension med mera). 
Information

Kurstid: 2-4 timmar
Målgrupp: Samtliga användare i organisationen
Förkunskaper: Inga

 

Grundkurs, VA-banken

VA-banken är den grundmodul som innehåller funktioner för att bokföra faktauppgifter om lednings-nätet, driftstörningar, planering och prioritering, statusvärdering och mycket annat. I Grundkursen för VA-banken får man grundläggande kunskap om hur man använder VA-banken. 

I kursen får du lära dig:

 • Hantera VA-kartan och bakgrundskartan, visa ledningsnätet.
 • Gå igenom basverktyg så som kartverktyg, sök adress/fastighet, lednings- och punktformuläret.
 • Söka ut fakta om ledningsnätet (material, anläggningsår, dimension med mera).
 • Gå igenom begreppen: problem, insats och hur aktualitet är knutet till dessa.
 • Registrera driftstörningar (problem och insatser) och utsökning av driftstatistik.
 • Hjälptext
Information

Kurstid: 4-5 timmar
Målgrupp: Samtliga användare i organisationen
Förkunskaper: Inga

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

VA-banken GO

Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta i appen VA-banken GO. 

Exempel på innehåll:

 • Kartan
 • Sök adress/fastighet och andra objekt
 • Driftstörningar (både om att skapa driftstörningar och tillhörande insatser)
 • Att göra

Information
Kurstid: 2 timmar
Målgrupp: Alla
Förkunskaper: Inga

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

VA-edit

Grundkurs i digitalisering för dig som ska börja eller redan arbetar i modulen VA-edit. Vi går igenom de två blocken: Geometri och Mätdata.

Exempel på innehåll:

 • Lär dig digitalisera punkter och ledningar samt använda vanliga verktyg för hantering av VA-ledningar. 
 • Lär dig hur mätfiler importeras till programmet samt hur du utifrån befintliga punkter skapar en mall för ommätning.


Information
Kurstid: 4-6 timmar
Målgrupp: Kartpersonal, projektörer och mätingenjörer
Förkunskaper: Kartkunskap/GIS

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

Systemansvarig i VA-banken. Vad behöver du veta, ha koll på och ansvara för?

Denna kurs vänder sig till dig som är systemansvarig. Vad du bör tänka på i din roll, arkitekturen av systemet och gemensamma systeminställningar samt systemverktyg. Dagen är fylld med tips för dig som är systemansvarig. 

Exempel på innehåll:

 • Frågeställningar att beakta i rollen som systemansvarig - få koll på läget.
 • Genomgång av fliken Administration - unika inställningar och verktyg för dig som är systemansvarig. 

Information
Kurstid: 4-6 timmar
Målgrupp: Systemansvariga
Förkunskaper: Grundkurs VA-banken

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

Analysmodulen, en introduktion till geografisk analys

På kursen går vi igenom principerna för analys av geografiskt data (GIS) och hur verktygen i Analys kan användas. 

Information
Kurstid: 3 timmar
Målgrupp: Alla
Förkunskaper: Kartkunskap/GIS

 

Grundutbildning myCarta/Edit

Denna utbildning riktar sig till alla som ska köra myCarta och man får en övergripande kunskap i programmet. Vi går även igenom grunderna för att skapa och editera data.

Innehåll:

 • Allmänt om myCarta, benämningar, starterklient och användargränssnittet.
 • myCarta grund
  - Support och kundwebb
  - Legenden
  - Programinställningar
  - Zooma och panorera
  - Kartmeny/Kartbibliotek
  - Sök
  - Områden
  - Diagnostik
  - FR direktåtkomsttjänster från Lantmäteriet
  - Mät funktioner
  - Objektinfo
  - Geometri information
  - Datafönstret
  - Utskrift/spara bild
  - Lägga till lager (läsbara, redigerbara)
  - Egenskaper för lager
  - Exportera lagerdata
  - Rasterinpassning
  - Layout
 • Grundläggande skapa och editera geometrier
  - Skapa och ändra
  - Snappning
  - Längd-, vinkel- och höjdlås
  - Konstruktionspunkter
  - Redigera från Datafönstret

Information
Kurstid: ca 6-8 timmar
Målgrupp: Alla
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Kursen går under hösten 2024. Anmäl dig här.

 

myCarta Plan

I denna utbildning lär du dig att hantera myCarta Plan för att rita detaljplaner samt få förutsättningar för att digitalisera och tolka äldre detaljplaner.

Information
Kurstid: 6-8 timmar
Målgrupp: Plan, GIS med användare somska rita nya detaljplaner eller digitalisera äldre detaljplaner
Förkunskaper: myCarta grund/Edit

Kursen går under hösten 2024. Anmäl dig här.

 

myCarta Plan, Planbeskrivning

I denna utbildning lär du dig hur du med myCarta Plan kan följa Boverkets föreskrifter om digital planbeskrivning och planbestämmelsekatalog samt Lantmäteriets direktiv om leverans till Nationella geodataplattformen för nya detaljplaner. Syftet är även ge dig förutsättningar för att hantera digital planbeskrivning och inordna informationen under relevant tema samt koppla motiv till de enskilda regleringarna i detaljplanen.

Information
Kurstid: 3-4 timmar
Målgrupp: Plan
Förkunskaper: myCarta Plan

Kursen går under hösten 2024. Anmäl dig här.

 

myCarta Plan, plandatabashantering och hantering av planmosaiken

I denna utbildning lär du dig att sköta din plandatabas och klippa i detaljplanen i samband med ny planläggning för att få en uppdaterad planmosaik. 

Information
Kurstid: 2-3 timmar
Målgrupp: Plan/GIS
Förkunskaper: myCarta Plan eller myCarta Edit

 

Databaser

Drift och hantering av databaser kan i vissa lägen vara en stor frågeställning då man känner att man är helt i händerna på IT-avdelningen eller konsulter. Vi försöker ge våra kunder en grundläggande utbildning för att kunna hantera frågeställningar som uppkommer i samband med hanteringen av geografisk (spatial) information samt att man får en förståelse för hur databasen fungerar.

Ofta gör vi detta i form av riktade utbildningar utifrån den databasmiljö som existerar på plats hos er. Vi kan även erbjuda mer helhetsinriktade utbildningar för att ge en förståelse runt databaser och dess drift.

 

Anpassade kurser

Geografisk information och hantering av all övrig data inom en organisation som ska presenteras på en karta, excelark eller andra rapporter i samverkan är något vi inom Aveki har en lång och bred erfarenhet av. Detta i samverkan med olika databaser och GIS/CAD/MÄT kartverktyg som vi har stor kunskap i, är sådant vi tillsammans med kunder sätter upp riktade kurser inom för att tillsammans med de olika arbetskategorierna hitta bästa metodik i hantering för varje enskild organisationsdel.

 
Kursbild

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att gå en kurs är du välkommen att skicka in en intresseanmälan, så kontaktar vi dig.

Mejla en intresseanmälan