Databaser

Drift och hantering av databaser kan i vissa lägen vara en stor frågeställning då man känner att man är helt i händerna på IT-avdelningen eller konsulter. Vi försöker ge våra kunder en grundläggande utbildning för att kunna hantera frågeställningar som uppkommer i samband med hanteringen av geografisk (spatial) information samt att man får en förståelse för hur databasen fungerar.

Ofta gör vi detta i form av riktade utbildningar utifrån den databasmiljö som existerar på plats hos er. Vi kan även erbjuda mer helhetsinriktade utbildningar för att ge en förståelse runt databaser och dess drift.