Server_myc1

myCarta

myCarta karthanteringskurser ligger till grund för att lära sig hur man på ett enkelt och intuitivt sätt kan skapa de olika kartor som det finns behov av inom en kommun. Det kan röra sig om avancerade VA-kartor till enklare ”Visa lediga tomter”-kartor.

myCarta kartkurser vänder sig till allt från avancerade GIS-/Kart hanterare till de som fått ett verksamhetsansvar för att skapa kartor till sin verksamhet.

Läs mer och anmäl dig till kurser i myCarta här.

 

Grundutbildning myCarta/Edit

Denna utbildning riktar sig till alla som ska köra myCarta och man får en övergripande kunskap i programmet. Vi går även igenom grunderna för att skapa och editera data.

Innehåll:

 • Allmänt om myCarta, benämningar, starterklient och användargränssnittet.
 • myCarta grund
  - Support och kundwebb
  - Legenden
  - Programinställningar
  - Zooma och panorera
  - Kartmeny/Kartbibliotek
  - Sök
  - Områden
  - Diagnostik
  - FR direktåtkomsttjänster från Lantmäteriet
  - Mät funktioner
  - Objektinfo
  - Geometri information
  - Datafönstret
  - Utskrift/spara bild
  - Lägga till lager (läsbara, redigerbara)
  - Egenskaper för lager
  - Exportera lagerdata
  - Rasterinpassning
  - Layout
 • Grundläggande skapa och editera geometrier
  - Skapa och ändra
  - Snappning
  - Längd-, vinkel- och höjdlås
  - Konstruktionspunkter
  - Redigera från Datafönstret

Information
Kurstid: ca 6-8 timmar
Målgrupp: Alla
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

myCarta Plan

I denna utbildning lär du dig att hantera myCarta Plan för att rita detaljplaner samt få förutsättningar för att digitalisera och tolka äldre detaljplaner.

Information
Kurstid: 6-8 timmar
Målgrupp: Plan, GIS med användare somska rita nya detaljplaner eller digitalisera äldre detaljplaner
Förkunskaper: myCarta grund/Edit

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

myCarta Plan, Planbeskrivning

I denna utbildning lär du dig hur du med myCarta Plan kan följa Boverkets föreskrifter om digital planbeskrivning och planbestämmelsekatalog samt Lantmäteriets direktiv om leverans till Nationella geodataplattformen för nya detaljplaner. Syftet är även ge dig förutsättningar för att hantera digital planbeskrivning och inordna informationen under relevant tema samt koppla motiv till de enskilda regleringarna i detaljplanen.

Information
Kurstid: 3-4 timmar
Målgrupp: Plan
Förkunskaper: myCarta Plan

Kursen går under våren 2024. Anmäl dig här.

 

myCarta Plan, plandatabashantering och hantering av planmosaiken

I denna utbildning lär du dig att sköta din plandatabas och klippa i detaljplanen i samband med ny planläggning för att få en uppdaterad planmosaik. 

Information
Kurstid: 2-3 timmar
Målgrupp: Plan/GIS
Förkunskaper: myCarta Plan eller myCarta Edit