Server_myc1

myCarta

myCarta karthanteringskurser ligger till grund för att lära sig hur man på ett enkelt och intuitivt sätt kan skapa de olika kartor som det finns behov av inom en kommun. Det kan röra sig om avancerade VA-kartor till enklare ”Visa lediga tomter”-kartor.

myCarta kartkurser vänder sig till allt från avancerade GIS-/Kart hanterare till de som fått ett verksamhetsansvar för att skapa kartor till sin verksamhet.