Tips!

Skapa TA-planer

Är det klipp och klistra som gäller när TA-planen ska tas fram eller skissar ni till och med för hand? Nu kan du skapa en TA-plan efter dina behov på ett enkelt och smidigt sätt direkt i kartan. Editera TA-planen direkt i Energi- och VA-banken eller i myCarta skriv ut den eller gör en PDF och skicka den till väghållaren och till berörd personal på plats. 

Vi hjälper till med att sätta upp lager samt vissa grundläggande vägmärken och symboler. Därefter är det bara att köra igång! Har ni egna symboler som ni använder, är det enkelt och smidigt att själv lägga till dessa.

I filmen visar Joakim hur det kan se ut när man jobbar med TA-planer. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

DWG

Med modulen DWG kan data exporteras till en DWG-fil, vilket ofta är önskvärt av konsulter. Det går även att visa DWG-filer i myCarta för att sedan exempelvis kunna redigera ledningsnätet. 

Ledningskollen

Modul Ledningskollen är ett tillägg till Energibanken som är kopplad till en webbtjänst för systemintegration från Ledningskollen.se.

Ledningsägare gör det möjligt att hantera sina ärenden för Ledningskollen direkt i Energibanken så att man exempelvis kan se den planerade grävytan i samma karta som ledningsnätet. Det är även möjligt att snabbt exportera närliggande ledningsnät kring ett grävområde. Ledningskollens ärenden kan sparas ner i en databas för att exempelvis kunna visa pågående ärenden för alla användare eller för att enklare kunna söka fram gamla ärenden.

GPS

Modulen GPS gör det möjligt för fältanvändare att visa sin position i VA-bankens karta och att kartfönstret automatiskt följer med då man förflyttar sig.

Det finns för tillfället stöd för tre olika GPS-typer:

  • Seriell GPS - Kopplas till datorns COM-port via ett seriellt gränssnitt.
  • Automatisk GPS – Använder Windows 8:s inbyggda stöd för positionering som använder både GPS och Wifi-triangulering. Även kompatibel med Citrix för att hantera positionering från en tunn klient som körs på en mobil enhet.
  • Webbtjänst – Används då man kör Energibanken via en tunn klient. Användaren startar ett extra program/app som rapporterar aktuell position till en webbtjänst som sedan Energibanken kan använda för visning.

Analys

Analys är ett verktyg för att tråda flera steg i en sökning. Analyser kan göras på all vektordata, oavsett format och du kan även göra jämförelseanalyser på data som ligger i olika datakällor.

Exempel på analyser:

  • Korsande ledningar
  • Antal invånare per område
  • Andelen bebyggd yta på fastighet
  • Ledningsrätter som ligger nära kommunala träd

FR Direkt

Med FR Direkt kan du söka, lokalisera och hämta adress och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot myCarta Akt Direkt för slagning mot Lantmäteriets akter.

Utskick

Vi har samarbete med Blue Idea och Lime när det gäller sms-utskick. Utskick är integrerad med modulen Avstängning, men kan köras separat. Kontakta oss för mer information, så finner vi en lösning som passar er.