• Vi hjälper er att hitta rätt med verksamhetenVi hjälper er att hitta rätt med verksamheten
Konsulttjänster

Konsulttjänster

Ibland behöver man lite hjälp för att hitta rätt med sin verksamhet. Vi erbjuder flera olika arbetskoncept som kan hjälpa er på vägen. 

Många problemställningar inom VA-verksamheten kräver att man har bred erfarenhet inom VA- såväl som IT-området för att arbetsuppgifterna ska vara möjliga att utföra. Vi på Aveki har stor erfarenhet inom både VA- och IT-området och hjälper dig gärna!

Kontakta oss

 

Våra kurser

Lär dig mer om våra program - vi har ett stort kursutbud!

Läs mer här
Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd VA

Aveki är specialister på att konvertera och installera verksamhetssystemet VA-banken. Vi har också många års erfarenhet av att koppla verksamhetsdata från andra system för att kunden skall få tillgång till den information som behövs då man jobbar med VA.

Vi har erfarenhet av de flesta GIS-systemen på marknaden och kan även erbjuda uppsättning av VA-kartan i dessa system.

Verksamhetsstöd för oss på Aveki slutar inte med en installation. När systemen är levererade börjar arbetet med att få alla i organisationen att arbeta med informationen. Efter många år på marknaden kan vi erbjuda professionell rådgivning och anpassningar som gör ert användande av VA-banken effektivt och speciellt. 
                        

Några exempel på verksamhetsstöd

Generera avstängningsområde
Vi kan automatgenerera analysområde baserat på ledningssträckor och tillhörande fastigheter, avgränsade av avstängningsventiler.

Rätta ledningsnätet
Om ert ledningsnät inte är topologiskt uppbyggt kan vi hjälpa er att rätta ledningsnätet. Till exempel genom att skapa punkter i ledningsändar om sådan saknas, skapa servisanslutningar och slå ihop ledningar.

Statusvärdering
I VA-banken 4.8 finns ett utvecklat stöd för att arbeta med övergripande statusvärdering. Vi har skapat bakomliggande analyser som ställer ett stort antal frågor mot registrerade problem, insatser och även ibland TV-inspektioner i databasen. Underlaget läses enkelt in som teoretiska poängbedömningar för respektive statusparameter och distrikt vilket ger ett gott stöd åt VA-ingenjören eller utsedd arbetsgrupp.

 
Verksamhetsanpassning

Verksamhetsanpassning

Vårt driv i hanteringen av all information inom en kommun är att kunna hantera aktuell information från verksamheternas behov och datamängder till enkel visualisering på en karta. Kartan kan både visas i våra egna produkter i myCarta-portföljen alternativt med ett verktyg kunden är inarbetad med och använder idag. För att möjliggöra detta jobbar vi framförallt med att lagra informationen i en öppen databas som innehar en geografisk komponent. Beroende på övriga systems miljöer brukar vi tillsammans med kunden ta fram den effektivaste lösningen för varje fall. Ingen kund är den andra lik på grund av de olika verktyg man har inom de olika organisationsdelarna.

På Aveki strävar vi efter att få fram enkelhet i hanteringen av geografisk information till alla användare som har ett behov av aktuell information. Det ska vara enkelt för kunden att skapa och presentera kartor. Stor kraft läggs på att utveckla arbetsmetodik och produkter tillsammans med våra kunder. 

 

GIS/GIT expertis

Aveki jobbar med helhetslösningar för kommuner och organisationer som har ett behov av att integrera geografisk information i samverkan med övrig verksamhetsdata. 

Medarbetarna i företaget har många års erfarenhet av att driftsätta, hantera, samordna och bygga upp geografiska miljöer inom en stor del av de olika kommunala verksamhetsdelar som finns. Det gäller hela kedjan från inmätning, bearbetning, samverkan och visualisering. Vi fungerar även som bollplank för en stor del av våra kunder. Genom en nära samverkan med kunderna och en väl beprövad ”prototyping” process har vi ett snabbt sätt att utveckla och anpassa moduler för riktade ändamål.
 
I de fall vi inte har expertis inom vårt eget företag, samarbetar vi med många företag och konsulter som är experter inom sina områden, för att få till den effektivaste lösningen för kundens behov. 

 

Databasstöd

Genom att låta databaserna interagera med varandra får kunden alltid tag på aktuell information för kartvisningen. Där det inte går att lösa med enbart databasteknik bygger vi med fördel tjänstebaserade anrop mellan våra egna kartprodukter inom myCarta-portföljen.

Flera av våra medarbetare har varit med i införandet av ”Spatiala databaser” från det att de tog fart i och med Oracles lansering 1999. Vi installerar, driftar och supporterar våra kunder med de geografiska/spatiala databaser de hanterar, framförallt Oracle, SQL server och PostGreSQL/PostGIS.
 
Genom delaktighet i Svensk geoprocess förmedlar vi våra tankar om hur en kommunal baskartas struktur ska vara utformad. De databaser vi byggt upp för detta ändamål är anpassningsbara och följer i stor utsträckning de nya ”standarder” som uppkommer. All hantering av databaserna ser vi som öppen hantering som våra kunder själva ska kunna administrera och hantera fortlöpande om så önskas.                                               

 
Specialutveckling

Specialutveckling

Våra verksamhetssystem innehåller många bra funktioner. Att göra ett standardprogram som passar alla är i princip omöjligt då förutsättningarna skiljer sig från kommun till kommun.

Vi utgår från våra program och anpassar alltid dessa vid behov till din kommun.

Fler och fler ”ägare” av data och system skapar möjligheter att hämta/anropa deras aktuella data via webbtjänster.

Det kan röra sig om Lantmäteriets Visnings- och Direktåtkomsttjänster, hantering av tjänster mot Navet hos Skatteverket för Befolkningsregister, SGU, Länsstyrelse med flera.

Vi har stor erfarenhet i detta moderna sätt att komma åt aktuell information från källan för att sedan presentera på ett användarvänligt sätt i framförallt vår egna produktserie myCarta, men även i andra applikationer.

Vi har byggt ett flertal enkla komponenter som samspelar med andra leverantörers gränssnitt där så är möjligt, till exempel Castor (ärendesystem för bygglov). 
 
Kontakta oss, så berättar vi mer om vilka möjligheter som kan finnas för din verksamhet!