Verksamhetsanpassning

Verksamhetsanpassning

Vårt driv i hanteringen av all information inom en kommun är att kunna hantera aktuell information från verksamheternas behov och datamängder till enkel visualisering på en karta. Kartan kan både visas i våra egna produkter i myCarta-portföljen alternativt med ett verktyg kunden är inarbetad med och använder idag. För att möjliggöra detta jobbar vi framförallt med att lagra informationen i en öppen databas som innehar en geografisk komponent. Beroende på övriga systems miljöer brukar vi tillsammans med kunden ta fram den effektivaste lösningen för varje fall. Ingen kund är den andra lik på grund av de olika verktyg man har inom de olika organisationsdelarna.

På Aveki strävar vi efter att få fram enkelhet i hanteringen av geografisk information till alla användare som har ett behov av aktuell information. Det ska vara enkelt för kunden att skapa och presentera kartor. Stor kraft läggs på att utveckla arbetsmetodik och produkter tillsammans med våra kunder.