Vattenledningsnätet - läge för fortsatt teknikutveckling

pumptest_368

Våra VA-ledningsnät har byggts (och byggs) för att fungera under lång tid. Detta kan i dagens IT-inriktade samhälle uppfattas som att det VA-tekniska området arbetar med gammal teknik. De som är insatta i branschen vet ju att detta är helt fel. Man ser numera att sådant som AI-lösningar alltmera kommer in även i VA-tekniken. Ett exempel på detta är statusvärderingen i VA-banken, som kan vara ett viktigt hjälpmedel i den nödvändiga förnyelseplaneringen. Ett annat exempel är AI-system för avancerad uppföljning av vattenförbrukningen med inbyggda larm när olika bör-värden överskrids.

Personligen fick jag den stora förmånen av att få vara med om en period, då vi på dåvarande Backö-gruppen testade en mängd idéer för olika typer av undersökningar på VA-ledningsnätet. En del av den teknik och de metoder som då togs fram har vidareutvecklats och används allmänt idag. Men det finns också exempel på idéer som inte prövats fullt ut och kanske har fallit i glömska. En sådan idé gällde en möjlig teknik för att konstatera om man har några oavsiktligt stängda ventiler på vattennätet. 

Det här kanske många tycker är en mycket udda företeelse. Men det är mänskligt att fela och glömma att öppna någon ventil efter en intensiv arbetsinsats på nätet. Ibland förekommer det också att man lämnar en ventil endast delvis öppen. Det finns till och med exempel på att man byggt en ”onödig” tryckstegringsstation för att kompensera problem som uppkommit till följd av en stängd (och överasfalterad) ventil. För att du som läser detta ska få ett hum om vad jag menar vill jag beskriva ett par praktiska övningar då vi testade en idé för ca 40 år sedan.

Försök i samband med förlustmätning på vattenledningsnätet

Vi genomförde en nattlig förlustmätning inom ett mindre samhälle, för att hitta förmodade vattenläckor. När vi fram på småtimmarna hade klarat av det ursprungliga uppdraget passade vi på att testa vår idé om att hitta en stängd ventil med hjälp av tryckvåg i ledningsnätet.

Vid en brandpost anslöt vi en slang (1 tum) med en enkel vridventil i slutändan. Med denna typ av ventil räknade vi med att blixtsnabbt kunna stänga vattenflödet och därigenom åstadkomma den önskade tryckvågen. Till brandposten anslöt vi också en känslig piezoresistiv tryckgivare, som vi kopplade upp mot en liten, portabel skrivare. Några hundra meter bort hade vi lämnat en avstängningsventil på en huvudledning stängd. Ringmatning kunde dock hela tiden ske.

blogginlaegg 16

Vi startade skrivaren och släppte på vattnet. Efter några sekunder stängde vi vridventilen. När vi studerade skrivarremsan kunde vi konstatera att vi fick en distinkt tryckvåg, som åstadkom en mängd, efterhand avklingande ekon. Tryckvågen fortplantar sig som bekant med ljudets hastighet i ledningsnätet. Vi kunde redan i fält konstatera ett mycket tydligt eko på det ”ljudavstånd” där den stängda ventilen fanns. Närmare studier i efterhand visade också på ekon från förmodade ändproppar eller strypningar på större ledningar i samhället.

Oväntad serie av vattenläckor

I ett annat, lite större samhälle, hade man under kort tid fått en serie vattenläckor inom ett nybyggnadsområde. Vi kopplades in för att försöka reda ut vad detta kunde bero på. Det visade sig att de nya ledningarna i området utgjordes av PVC-rör. I ett fall hade röret spruckit vid brottstället.

Vi placerade då ut tryckgivare med ansluten registreringsutrustning på ett par ställen i samhället. Det visade sig att det förekom kraftiga tryckslag. Genom att studera resultaten kom vi fram till att tryckslagen orsakades av en backventil på vattenverket. Vi kunde också snabbt konstatera att vi fick kraftiga ekon från det aktuella nybyggnadsområdet. Där fanns bland annat en ändpropp på en större huvudledning, vilket kunde vara en möjlig orsak till det kraftiga ekot. 

Problemet avhjälptes genom att man satte in varvtalsreglerade pumpar i vattenverket och kunde slopa den backventil som orsakade tryckslagen.

Funderingar

Själva tyckte vi att det skulle varit intressant att följa upp de här resultaten på ett mera systematiskt sätt, än vad vi kunde åstadkomma inom ramen för vår konsultverksamhet. Vi förde därför fram våra funderingar till de tekniska högskolorna, som ett lämpligt uppslag till kommande examensarbeten.

Såvitt bekant har ingen fullföljt just den här idén, som kanske kom fram alltför tidigt (början av 1980-talet), då de tekniska möjligheterna att registrera sådana här skeenden fortfarande var begränsade. Idag borde det däremot finnas goda möjligheter att gå vidare med nödvändiga studier, för att beskriva om och hur metoden kan utvecklas för en praktisk användning. Om någon kanske trots allt har prövat på det här och gått vidare, vore det intressant om branschen får ta del av erfarenheterna. Spontant tror jag att metoden skulle ha en plats, bland andra, för att kontinuerligt bevaka vad som händer på vattenledningsnätet.

Detta var bara ett exempel på möjligheter att använda avancerad, modern teknik för att kontrollera vad som sker på våra VA-ledningsnät. 

Har du några egna exempel eller erfarenheter att dela med dig av?

kent_90   /Kent Alm


2021-11-12