aarets foernyare 2023 kvadratisk

Årets Förnyare

Utmärkelsen Årets Förnyare delades ut för första gången 2019. Det skapades för att uppmärksamma personer som har gjort framstående insatser inom branschen och för att uppmärksamma innovativt tänkande.

Här kan du läsa mer om utmärkelsen Årets Förnyare och se tidigare vinnare 

 

Nominerade 2023

Bland årets nominerade finner vi riktiga eldsjälar. De har ett stort driv och brinner för att förenkla arbetet för sina medarbetare och de lyckas ofta med det som andra finner omöjligt.

Läs om de nominerade nedan och se filmerna där de presenterar sig själva och varför de är nominerade. 

Röstningen är avslutad.

            

Fredrik Knapp

Fredrik Knapp, Dala Vatten och Avfall AB

Höll på ett fantastiskt sätt i rodret under implementeringen av VA-banken.

Fredrik jobbar som GIS-ingenjör på Dala Vatten och Avfall AB och är nominerad för att han på ett fantastiskt sätt hållit i rodret under Dala Vatten och Avfalls implementering av VA-banken. Fredrik har en förmåga att inspirera och tänka visionärt samtidigt som han är lugn och pedagogisk. Genom detta har han skapat förutsättningar för bästa möjliga nytta av VA-banken för kollegorna.

Implementeringen av VA-banken har inneburit en resa från en digital karta till att jobba i ett GIS-baserat verksamhetssystem. Från att dokumentera i efterhand, till att dokumentera när saker händer eller utförs och samla den mesta verksamhetsinformationen, i ett system där den finns tillgänglig för alla i organisationen. Detta arbete är såväl roligt som utmanande samtidigt som det påverkar och hjälper nästan alla delar i VA-organisationen. Det är viktigt att alla har samma målbild och är delaktiga. 

Se filmen där Fredrik berättar mer om sig själv och vad han jobbar med!

Se film
                                              

              

Douglas Hansson

Douglas Hansson, Höganäs kommun

Höganäs svar på Harry Potter som sett till att VA-banken blivit en enorm tillgång i kommunen.

Douglas jobbar med förnyelseplanering av ledningsnätet, systemvård och projektledning på Höganäs kommun. Han är nominerad för sitt jobb med att ständigt förbättra och förenkla arbetet med VA-banken. Med nya mallar för layouter, rapporter och utskick tillsammans med omarbetade arbetsrutiner och checklistor har Douglas både förbättrat och förenklat arbetet för medarbetarna och sett till att VA-banken blivit en enorm tillgång i Höganäs kommun. 

Douglas har ett stort driv och stort tålamod. Han gör det omöjliga möjligt och lyckas ofta med sådant där andra går bet. Hans kreativitet vet inga gränser och enligt medarbetarna är han Höganäs svar på Harry Potter som med magi svingar sitt trollspö.

Se filmen där Douglas berättar mer om sig själv och vad han jobbar med!

Se film

                                           

                                  

Christopher Helle

Christopher Helle, Botkyrka kommun

Har anpassat VA-bankens möjligheter efter de många olika behov som finns inom VA-verksamheten i kommunen.

Christopher jobbar som utredningsingenjör på VA-enheten i Botkyrka kommun och ansvarar för alla VA-anläggningar i kommunen. Som person är han driven och lyhörd med ett stort intresse för innovation och ny teknik.

Genom enhetsöverskridande insatser har han anpassat VA-bankens möjligheter efter de många olika behov som finns inom VA-verksamheten. Han har även arbetat med att göra det lättare för medarbetarna att lägga in driftstörningar på rätt sätt. Dessa insatser har tillsammans bidragit till att användningen av VA-banken har ökat markant i Botkyrka kommun. 

Genom åren har han varit drivande i många olika projekt, såsom renovering och driftsättning av ett vattentorn och förnyelse av pumpstationer för avlopp. Just nu jobbar han med projektet ”Varje vattendroppe räknas” som går ut på att spara vatten och därmed göra en insats för vår miljö.

Se filmen där Christopher berättar om sig själv och vad han jobbar med!

Se film

                                                          

Tidigare vinnare

2022, Niklas Eriksson, Örebro kommun
2021, Malin Sträng, Värmdö kommun
2020, Malin Jonsson, Luleå kommun
2019, Joakim Jansson (då: Eda kommun)

Läs mer om de tidigare vinnarna här.