• Egenutvecklad GIS-plattformEgenutvecklad GIS-plattform
Vår tekniska plattform

Vår tekniska plattform

Vi bygger våra verksamhetssystem runt en egenutvecklad GIS-plattform som ger oss både en stabil grundplattform, men också stora möjligheter till specialanpassningar. Genom att ha full kontroll över grundteknologin kan vi snabbt anpassa oss till nya standarder och verksamhetsspecifika önskemål. Vår målsättning är att kunna leverera verksamhetssystem som kan samexistera med våra kunders övriga systemmiljöer och det kan vi uppnå med vår egen plattform.

Vi stödjer de flesta databaser som Oracle, SQL Server, PostgreSQL, SQLite och MS Access och vi kan hantera merparten av de vektorformat som finns på marknaden som till exempel Shapefiler, MapInfo (tab och mid/mif), Esri FileGDB, Esri personliga geodatabas, ArcSDE (utan krav på ESRI:s programvara), GeoMedia, Oracle Spatial, OpenStreetMap med flera.

Vi har stöd för flera OGC-standarder som till exempel WMS, WMTS, och KML och vi har en mycket bra integration mot CAD-formaten DWG och DXF. Vi stödjer också alla de vanligaste rasterformaten som till exempel GeoTiff, Erdas ECW, EsriGrid, MrSID med flera. 

Vår serverteknologi kan leverera geografisk information på ett standardiserat sätt via till exempel WMS, WMTS, TileCache och vi har ett mycket bra stöd för att ”streama” vektordata som både GeoJSON och myCarta binary. Via myCarta Server och vår streamingteknologi kan all karthantering centraliseras på ett enkelt och effektivt sätt.

 

Integrationer mot andra system

                                            

FR Direkt

Vår plattform stödjer också Lantmäteriets direkttjänster för till exempel fastighets- och adressinformation med både positionering i kartan och rapporter för valda objekt. För de kunder som önskar kan vi erbjuda lokala fastighetsregister med automatisk synkronisering via ÖFF. Vi har också en enkel och bra integration mot Lantmäteriets BAL (Byggnader-, Adresser- och Lägenheter). Vi erbjuder också integrationer mot andra system som till exempel Tekis FB, Castor, EDP Future och Ledningskollen.

 
VAbanken GO_webb

Arbete i fält

Verksamhetssystemet VA-banken har unika möjligheter för att användas i fält med till exempel GPS-positionering och replikering mot huvuddatabasen. Vi utvecklar också skräddarsydda ”appar” efter våra kunders önskemål.

VA-banken Go och Invent Go är två mobila appar för att effektivisera arbetet för fältarbete. Apparna kommunicerar direkt med det underliggande verksamhetssystemet.

 

Med vår egenutvecklade GIS-plattform myCarta som kärna i våra verksamhetssystem, kan vi snabbt anpassa oss till verksamhetsspecifika önskemål.

_U0A9773-webb

Licensiering

Våra produkter säljs som kommunlicens/företagslicens för obegränsat antal användare inom organisationen. Inga tredjepartslicenser behövs.