• Samarbete med Eniac DataSamarbete med Eniac Data

Integration med Aveny Grav

myCarta är vår egenutvecklade GIS-plattform som ligger till grund för våra- och andra leverantörers verksamhetssystem. Vår styrka är att vi har full kontroll över grundteknologin och snabbt kan anpassa oss till nya förutsättningar och verksamhetsspecifika önskemål. 

I ett nära samarbete med Eniac har vi integrerat myCarta med Aveny för att få till en komplett hantering av kartinformationen. Våra ledord enkelhet, aktualitet och tillgänglighet har varit styrande i arbetet.

Aveny myCarta är utvecklat för visning och redigering av kartinformation inom kyrkogårdshantering. Genom en direktkoppling med Aveny Grav kan gravinformation visas direkt i kartan. Kartdata hanteras i samma databas som Aveny Grav, vilket ger en tät integration. På detta sätt får användaren alltid korrekt och aktuell information. 

 

Aveny myCarta

Aveny myCarta

Inventering

Inventering

Träd

Träd

SvenskaGravar myCarta

SvenskaGravar

Tjänster

Tjänster
Aveny myCarta

Aveny myCarta

Aveny myCarta är ett komplett verktyg för användarvänlig och kraftfull presentation och redigering av geografisk information inom kyrkogårdsförvaltningen.

Programmet är ett effektivt tillägg till Aveny Grav som ger hela organisationen enkel tillgång till kart- och registerinformation. Stort fokus har lagts på att göra programmet lättanvänt för alla typer av användare.

Aveny myCarta innehåller även verktyg för producerande av kartinformation till WMS samt visning i kartfönster i Aveny.

Kurser

Information om kurser i Aveny myCarta och anmälningsformulär hittar du på Eniacs hemsida.

Information och anmälan

 
Inventering

Aveny myCarta Inventering

Aveny myCarta Inventering är ett tillägg till Aveny myCarta. Programmet används för kyrkogårdsförvaltningens inventering av geografiskt placerade objekt. Inventering ger användaren möjlighet att ta med sig och bearbeta valfria kartdata i fält på en bärbar Windows dator.

 
Träd

Aveny myCarta Träd

Aveny myCarta Träd är ett tillägg till Aveny myCarta Inventering och används för inventering och ajourhållning av träd. Programmet innehåller en databas med bland annat artnamn och kodlistor, vilket gör att man med enkelhet kan skapa olika kartvisningar utifrån egna val.

 
SvenskaGravar

SvenskaGravar myCarta

SvenskaGravar är en specialiserad söktjänst på nätet för nationell sökning av gravsatta.

SvenskaGravar ger allmänheten och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka i databaser med information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i landet.

SvenskaGravar myCarta är ett fristående kartprogram som gör det möjligt att visa skapad gravkarta på SvenskaGravar.se.