• Samarbete med Eniac DataSamarbete med Eniac Data

Integration med Aveny Grav

myCarta är vår egenutvecklade GIS-plattform som ligger till grund för våra- och andra leverantörers verksamhetssystem. Vår styrka är att vi har full kontroll över grundteknologin och snabbt kan anpassa oss till nya förutsättningar och verksamhetsspecifika önskemål. 

I ett nära samarbete med Eniac har vi integrerat myCarta med Aveny för att få till en komplett hantering av kartinformationen. Våra ledord enkelhet, aktualitet och tillgänglighet har varit styrande i arbetet.

Aveny myCarta är utvecklat för visning och redigering av kartinformation inom kyrkogårdshantering. Genom en direktkoppling med Aveny Grav kan gravinformation visas direkt i kartan. Kartdata hanteras i samma databas som Aveny Grav, vilket ger en tät integration. På detta sätt får användaren alltid korrekt och aktuell information. 

 

Aveny myCarta

Aveny myCarta

Aveny myCarta Drift och Underhåll

Träd_modul

SvenskaGravar myCarta

SvenskaGravar

Tjänster

Tjänster
Aveny myCarta

Aveny myCarta

Aveny myCarta är ett komplett verktyg för användarvänlig och kraftfull presentation och redigering av geografisk information inom kyrkogårdsförvaltningen.

Programmet är ett effektivt tillägg till Aveny Grav som ger hela organisationen enkel tillgång till kart- och registerinformation. Stort fokus har lagts på att göra programmet lättanvänt för alla typer av användare.

Aveny myCarta innehåller även verktyg för producerande av kartinformation till WMS samt visning i kartfönster i Aveny.

Kurser

Information om kurser i Aveny myCarta och anmälningsformulär hittar du på Eniacs hemsida.

Information och anmälan

 
Träd

Aveny myCarta Drift och Underhåll

Aveny myCarta Drift och underhåll är ett tillägg till Aveny myCarta. Modulen är ett effektivt verktyg för planering över parkskötsel på kyrkogårdar. Här kan du lägga in trädinventeringar, vård- och underhållsplaner, och ärenden som uppkommer i drift. Drift och underhåll gör det möjligt att lägga upp ett ärende direkt i kartan och koppla det till den aktuella platsen. Till ärendet kopplas sedan en åtgärd – till exempel brunnsrensning, häckklippning eller föryngring. Åtgärderna kan kopplas till kalendern så att du lätt kan ta fram det som ska göras under den närmsta tiden.

Genom appen myCarta Go kan du klarmarkera befintliga ärenden medan de åtgärdas och lägga upp nya ärenden – direkt ute på kyrkogården.

 
SvenskaGravar

SvenskaGravar myCarta

SvenskaGravar är en specialiserad söktjänst på nätet för nationell sökning av gravsatta.

SvenskaGravar ger allmänheten och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka i databaser med information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i landet.

SvenskaGravar myCarta är ett fristående kartprogram som gör det möjligt att visa skapad gravkarta på SvenskaGravar.se.