• Snabb och effektiv hantering av geografisk informationSnabb och effektiv hantering av geografisk information
Server och eMap

myCarta Server

myCarta Server fungerar som WMS-distributör, vilket innebär att alla kartdefinitioner som skapas i myCarta Desktop, kan produceras direkt som WMS-tjänster för vidare publicering till eMap eller andra produkter som hanterar WMS inom kommunen. 

  • WMS standardgränssnitt mot dina myCarta-kartor
  • Inbyggd tile-cache för skalbarhet och prestanda
  • Koordinattransformation av data
  • Enkelt och kraftfullt arbetsflöde för att med avancerade manér publicera geografisk information som webbtjänst

myCarta WMS Server är en ASP.NET webbapplikation som visualiserar och exponerar ut geografisk information via WMS-tjänster (OGC Web Map Service). Det innebär att geografiska data, lagrade i t ex Oracle Spatial, ArcSDE, Shape-filer med mera, kan göras åtkomligt på internet eller intranätet och kan användas av andra GIS-klienter, till exempel ArcGIS, MapInfo, GeoMedia och Google Earth, eller kanske som webbkarta i till exempel OpenLayers. En internetförbindelse är allt som krävs för att få tillgång till den geografiska informationen i sin handenhet ute i fält.

myCarta WMS Server stödjer WMS Basic Profile (GetCapabilities, GetMap och GetFeatureInfo) för version 1.1.1 respektive 1.3.0. myCarta WMS Server är byggd med senaste .NET-tekniken och körs i Microsofts IIS (Internet Information Server) version 5 eller senare. Applikationen är byggd med prestanda, skalbarhet och enkelhet som främsta ledstjärnor. Som extra skjuts åt prestandan finns stöd för så kallad tile-cache. Förgenererade eller efter hand skapade kartbilder sparas på disk för snabb åtkomst via WMTS-gränssnitt (OGC Web Map Tile Service) eller TileCache-gränssnitt. Behörighetskontroll kan ske via Basic Authentication (helst i kombination med SSL).

myCarta eMap

myCarta eMap är en webbkarta som ingår i myCarta Server. 
myCarta eMap är en så kallad inbäddad Webb-kartprodukt byggd mot OpenLayers. Den läser, precis som alla moduler i myCarta, alla kartor som produceras av det administrativa verktyget myCarta Desktop. Den är enkel att infoga i till exempel kommunens hemsida på avsedd plats.

 

myCarta WebMap

myCarta WebMap är en webbkarta som kan köras direkt i en webbläsare eller i en smartphone. Produkten är ett bra verktyg för att enkelt kunna sprida organisationens kartor utan att behöva installera något program, internt eller externt.

Kartorna sätts upp som vanligt i myCarta och publiceras mot webben via myCarta Server. 

Förutom huvudkartan så går det att ha en eller flera valbara bakgrundskartor samt funktioner som bland annat infoklick, GPS-position, utskrift, mätverktyg och informationsrutor. Som tilläggstjänst så finns även fastighetsrapporter via våra FR Direkt-tjänster.

myCarta FR Direkt Webb

Med FR Direkt Webb kan du söka, lokalisera och hämta adress och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot myCarta Akt Direkt för slagning mot Lantmäteriets akter.

 

FR Direkt

Med FR Direkt kan du söka, lokalisera och hämta adress och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot myCarta Akt Direkt för slagning mot Lantmäteriets akter.

Koppling mot Castor finns för våra desktopprogram. Den möjliggör att söka fastigheter i kartan med FR Direkt och skicka dem till Castor för vidare behandling av till exempel bygglovsärenden på fastigheten i fråga. Omvänt kan man också från ett ärende i Castor med fastighetsanknytning välja att visa denna fastighet i kartan.

 
myCarta GO

myCarta GO

myCarta GO är en generisk kartapp för plattformarna iOS och Android. Appen kan konsumera organisationens egendefinierade kartor som enkelt sätts upp i myCarta Desktop eller myCarta Composer. I myCarta GO kan användare växla mellan kartor och bakgrundskartor. Det går även att söka, använda mätverktyg, hitta sin position och informationsklicka på enskilda objekt i kartan. Allt skyddas av vår penetrationstestade inloggningstjänst. För ökad säkerhet finns möjlighet att lägga till tvåfaktorsinloggning med BankID.

 

myCarta GO Edit

Till myCarta GO finns tilläggsmodulen Edit. Appen gör det möjligt att ändra och skapa nya objekt i kartan samt koppla foton till dem, direkt från en smartphone eller platta.

Modulen är till exempel användbar för att ajourhålla verksamhetens data, göra fältinventeringar, digitalisera nya objekt, rapportera och dokumentera arbete som sker i fält samt som skissverktyg för att visualisera förändringar på plats.

I myCarta GO Edit kan du hantera såväl såväl attributdata som geometrier. Samma regelverk som kopplas till ett skrivbart lager i kartan används vid redigering i appen, såsom kodlistor, startvärden, automatiska fält, digitaliseringsregler och fälttyper etc. Då redigering sker mot ett skrivbart lager så kan administratören själv välja om arbete ska ske direkt mot produktionsdata eller mot en mellanlagrad miljö för efterhantering.

myCarta GO Edit är ett ypperligt verktyg för att låta organisationens externa aktörer, leverantörer och konsulter nyttja tjänsten för att utföra sina åtaganden gentemot er. Åtkomst till produkter för externa aktörer ingår i licensen och är därför helt utan extra kostnad.

Appen kan köras på plattformarna iOS och Android och lämpar sig både för smartphone och platta. För ökad säkerhet finns möjlighet att lägga till tvåfaktorsinloggning med BankID.