Ärendehanteringssystem

Hos flera kunder har vi kopplat in det generella ärendehanteringssystemet till VA-banken. Om ett ärende som berör VA kommer in, går det automatiskt över till VA-banken. I dagsläget har vi gjort koppling mot Lundalogiks Lime och CS Transmission.

Genom en diskussion med kunden kan vi skräddarsy en speciallösning och dela data mellan olika system. 

Kundexempel VAKIN
Sedan en tid tillbaka har VAKIN haft ett äldre ärendehanteringssystem som stöd för kundhanteringen. När det var dags att byta ut detta behövdes även integrationen med VA-banken bytas ut. Den nya integrationen synkroniserar data såsom insatser och problem/ärenden mellan systemen och sköter även utskick av mail till berörda personer.

Fördelarna med detta är:       

  • Kommunikationen mellan kundservice och VA-avdelningen förbättras
  • Kvaliteten på utfört arbete höjs
  • Kundnöjdheten förbättras
  • Produktiviteten förbättras
  • Kunden ser ytterligare saker som kan förbättras