Beredskapsschema

Beredskapsschema

Beredskapsschemat är en specialutvecklad produkt till Göteborg Kretslopp och Vatten som gör det möjligt att planera in VA-bankens användare på olika beredskapsfunktioner. Vilka dagar varje användare har beredskap sätts upp av kunden själv enligt ett rullande schema. Först skapas en mall där man anger på hur många perioder man vill rulla, hur många dagar varje pass ska vara samt vilken personal som har beredskap varje pass. Sedan planerar man ut beredskapspassen i kalendern enligt mallen över en valfri tidsperiod. När schemat är lagt kan man enkelt göra tillfälliga förändringar som att flytta arbetspass eller planera in extrapersonal. Varje användare kan sedan gå in i modulen och ser då snabbt de beredskapsfunktioner man är med i och sina inplanerade pass.  

Systemet ger administratörerna möjlighet att planera effektivare och ger användarna en överskådlig blick på när och vem de har beredskap med.