Servisformulär2

Servisformulär

Genom en diskussion med kommunen kan vi skräddarsy en lösning och länka ihop data från flera olika system. 

Servisformuläret utgör en kontaktpunkt för all information som rör den enskilda fastigheten eller adressen. Här ska man kunna få fram såväl fastighetsuppgifter som valda uppgifter från kundsystem och anslutningsregister utan att behöva logga in i respektive system. Med ett specialanpassat servisformulär kan man alltså spara väldigt mycket av det dagliga arbetet.

Förutom att göra koppling mot debiteringssystem finns det kunder som lagt till LTA-stationer, ÅS-skydd, vattenmätare, diariesystem, fett- och oljeavskiljare med mera.

System som kan länkas ihop är bland annat debiteringssystem och Kommuninvånarregister (KIR). I dagsläget har vi gjort anpassningar mot debiteringssystemen Webdeb, Billing och Future. Vi hjälper gärna även till med att koppla mot andra system om dessa tillåter oss att läsa deras data.