• Energibanken

Verksamhetssystem för fjärrvärme & fjärrkyla

Med ett åldrande nät behövs ett modernt verksamhetssystem för att hantera de utmaningar som framtiden har att erbjuda. Energibanken har sin utgångspunkt i själva nätet där det ligger ett nergrävt kapital i mångmiljardklassen. Att kunna dokumentera och arbeta med verksamhetsdata i organisationen på ett enkelt och smidigt sätt är nyckeln till framgång och kommer att vara ett vinnande koncept för den som vill jobba smart och kostnadseffektivt med sitt fjärrvärme/fjärrkyla nät. 

Energibanken har den basfunktionalitet som du behöver för att kunna hantera ditt ledningsnät på ett bra och framförallt enkelt sätt. Förutom attributhantering och sökfunktionalitet har vi i Energibanken valt att lägga in editeringsfunktionen i grundmodulen. På detta sätt får du ett kraftfullt editeringsverktyg med samma enkelhet som i VA-banken.

 

Energibanken - Grundmodulen

Energibanken

Drift och underhåll

Drift och underhåll

Tips!

Tips

I närtid

I närtid
Energibanken

Energibanken

Energibanken är ett verktyg för hantering av information som rör fjärrvärme- och fjärrkylanäten med tillhörande uppgifter. Grundmodulen Energibanken, innehåller bland annat funktioner för att hantera, söka ut och bokföra faktauppgifter samt editera och rita ledningssystem.

Internt arbetar Energibanken med kartan lagrad i ett spatialt databasformat, vilket innebär att man alltid kan få utsökt område uppritat i form av en vektorkarta direkt från databasen. Eftersom Energibanken kan integreras i VA-bankens kartmotor finns standardfunktioner för bland annat utskrift av karta, export, adressökning och anpassade sökningar.

Systemet kan samverka med de flesta kart- och GIS-system som förekommer hos svenska kommuner och företag och är på så sätt mycket lätt att anpassa till den strategi som kommunen eller företaget valt. Energibanken kan till exempelarbeta online med geometriformat som Oracle Spatial, Intergraph Geomedia, ESRIshape och SDE Binary compressed. 

                 

Energibanken

Det här får du med Energibanken

 • Enkelt och visuellt genomtänkt gränssnitt
 • Editeringsfunktioner för att rita ditt nät
 • Smidiga sökfunktioner för punkter, ledningar, adresser och fastigheter
 • Skapa geografiska urval för att få överblick för just dina behov
 • Effektiva utskrift- och layoutfunktioner

            

 
Drift- och underhållsmodul

Drift- och underhållsmodul

Problem som inträffar och insatser som görs på ett nät ska kunna bokföras och planeras på ett enkelt och smidigt sätt av alla i organisationen. Därför var det självklart att nästa steg i utvecklingen av Energibanken blev att koppla på en Drift- och underhållsmodul för nätunderhåll. Förorganisationer är det viktigt att kunna bokföra vad som händer på nätet och planera förebyggande och kontinuerligt underhåll. Det är också viktigt att på ett professionelltsätt få underlag till sitt kommande förnyelsearbete.  

Det här kan du göra med Drift- och underhållsmodulen:

 • Skapa anmälan från kundtjänst
 • Skapa driftstörning och problem 
 • Skapa insatser och planera arbeten
 • Söka på historiska problem och insatser
 • Skapa geografiska urval på problem och insatser
 • Planera framtida insatser och kostnader utefter listor eller kalendrar
 • Skapa checklistor kopplade till problem och insatser 
 • Skapa ronderingsinsatser i form av rutter 
 • Skapa projekt av sammanslagna insatser
 • Skapa olika distrikt i nätet 
 

Tips!

Skapa TA-planer

Är det klipp och klistra som gäller när TA-planen ska tas fram eller skissar ni till och med för hand? Nu kan du skapa en TA-plan efter dina behov på ett enkelt och smidigt sätt direkt i kartan. Editera TA-planen direkt i Energi- och VA-banken eller i myCarta skriv ut den eller gör en PDF och skicka den till väghållaren och till berörd personal på plats. 

Vi hjälper till med att sätta upp lager samt vissa grundläggande vägmärken och symboler. Därefter är det bara att köra igång! Har ni egna symboler som ni använder, är det enkelt och smidigt att själv lägga till dessa.

I filmen visar Joakim hur det kan se ut när man jobbar med TA-planer. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

DWG

Med modulen DWG kan data exporteras till en DWG-fil, vilket ofta är önskvärt av konsulter. Det går även att visa DWG-filer i myCarta för att sedan exempelvis kunna redigera ledningsnätet. 

Ledningskollen

Modul Ledningskollen är ett tillägg till Energibanken som är kopplad till en webbtjänst för systemintegration från Ledningskollen.se.

Ledningsägare gör det möjligt att hantera sina ärenden för Ledningskollen direkt i Energibanken så att man exempelvis kan se den planerade grävytan i samma karta som ledningsnätet. Det är även möjligt att snabbt exportera närliggande ledningsnät kring ett grävområde. Ledningskollens ärenden kan sparas ner i en databas för att exempelvis kunna visa pågående ärenden för alla användare eller för att enklare kunna söka fram gamla ärenden.

GPS

Modulen GPS gör det möjligt för fältanvändare att visa sin position i VA-bankens karta och att kartfönstret automatiskt följer med då man förflyttar sig.

Det finns för tillfället stöd för tre olika GPS-typer:

 • Seriell GPS - Kopplas till datorns COM-port via ett seriellt gränssnitt.
 • Automatisk GPS – Använder Windows 8:s inbyggda stöd för positionering som använder både GPS och Wifi-triangulering. Även kompatibel med Citrix för att hantera positionering från en tunn klient som körs på en mobil enhet.
 • Webbtjänst – Används då man kör Energibanken via en tunn klient. Användaren startar ett extra program/app som rapporterar aktuell position till en webbtjänst som sedan Energibanken kan använda för visning.

Analys

Analys är ett verktyg för att tråda flera steg i en sökning. Analyser kan göras på all vektordata, oavsett format och du kan även göra jämförelseanalyser på data som ligger i olika datakällor.

Exempel på analyser:

 • Korsande ledningar
 • Antal invånare per område
 • Andelen bebyggd yta på fastighet
 • Ledningsrätter som ligger nära kommunala träd

FR Direkt

Med FR Direkt kan du söka, lokalisera och hämta adress och fastighetsinformation mot Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. En fastighetsrapport skapas i realtid och kan kopplas mot myCarta Akt Direkt för slagning mot Lantmäteriets akter.

Utskick

Vi har samarbete med Blue Idea och Lime när det gäller sms-utskick. Utskick är integrerad med modulen Avstängning, men kan köras separat. Kontakta oss för mer information, så finner vi en lösning som passar er.

 
Energibanken

Energibanken i närtid

Energibanken är ett flexibelt system som kommer att byggas på allt eftersom behovet av förvaltning växer. Vi på Aveki har 20 års erfarenhet av verksamhetssystem i den ledningsburna infrastruktursektorn och har sett att de organisationer som har jobbat successivt med att bygga upp sitt verksamhetssystem och organisation kring den, är de som har lyckats bäst.

Vi vet att kundernas behov ser olika ut. Därför har vi valt att dela upp Energibanken i olika moduler, vilket gör att valmöjligheterna är stora. Det är kundernas vardag vi vill förenkla och därför är de ofta delaktiga i utvecklingen av våra produkter. Kundernas input har resulterat i att vi i nästa steg kommer att fokusera på:

 • Detaljerad komponenthantering
 • Larmhantering
 • Byggnadsverkshantering
 • Servisformulär
 

Visning

Vill du se hur Energibanken fungerar? Vi visar dig gärna!

KONTAKTA OSS FÖR
EN VISNING