Adventskalender 2018 - Lucka 2

Jonas Tjörnbo

Andra advent och dags för en ny lucka i vår kalender.
Den här gången berättar Jonas Tjörnbo, systemutvecklare på Kalmar Vatten, om hur de jobbar för att utveckla och driva arbetet med VA-banken framåt.

Varför valde ni Aveki?
- Ni har ju VA-banken 😊, är Jonas direkta svar på frågan.

Men, vi ville så klart ha ett lite mer utförligt svar än så. Jonas berättar att de behövde ett lättarbetat kart- och ärendehanteringssystem för sitt ledningsnät och att de började sondera terrängen för att skapa sig en bild av vad det fanns för system på marknaden och vad andra kommuner använder.

- Jag jobbade tidigare på Borgholms kommun där vi hade VA-banken, så jag kände till systemet väl, säger Jonas. Vi blev också rekommenderade VA-banken från andra kommuner som använder det och som hade positiva erfarenheter av systemet. VA-banken innehåller många smarta funktioner och moduler som man har stor nytta av i arbetet med ledningsnätet.

Jonas menar att det fina med VA-banken är att man inte behöver vara GIS-ingenjör för att söka ett problem eller en insats, vilket innebär att alla medarbetare kan jobba med VA-banken på ett enkelt sätt.

Vad är det bästa med VA-banken?
- Det bästa med VA-banken är användarvänligheten, säger Jonas.Nu är det inte längre några få personer som kan använda kartan - alla kan gå in och titta på den. De kan själva anpassa sin egen karta genom att tända upp kartlager. Dessutom är det lätt att göra
utsökningar mot informationen som finns lagrad i VA-databasen. En ökad användarvänlighet och tillgänglighet skapar en större transparens av informationen.
 

Med VA-banken GO är det även enkelt för de som jobbar ute i fält att avrapportera utförda insatser och rapportera in felaktigheter. Jonas poängterar att det är viktigt med en kontinuerlig och snabb återkoppling från fältet så att man snabbt kan rätta till felaktigheterna och ha en effektiv planering av jobb.

- Att vi valde till modulen VA-skopi var ett riktigt lyft för hanteringen av resultatet ifrån utförda rörinspektioner. Informationen läser vi in i VA-bankens databas och får då en koppling till rätt ledning. Den här informationen kan sedan visualiseras direkt i kartan precis på den position där observationen gjordes, till exempel sprickor eller rötter. Om man är riktigt nyfiken kan man dessutom titta på filmen genom den integrerade videospelaren.      

Vad gör du just nu?
Jonas har nyligen lanserat en intern blogg på kommunens hemsida som är riktad till alla användare av VA-banken inom kommunen. På bloggen lägger han kontinuerligt ut nyheter, tips och trix till sina medarbetare. Han plockar även ut godsakerna som kommer i nya versioner, såsom exempelvis sökfunktion i legenden eller funktionen att starta Google Streetview från aktuell position i kartan.

blogg kalmar

- Bloggen har bara varit i drift i ett par, tre månader, så jag har inte hunnit göra så mycket än, säger Jonas. Men den verkar tas emot väl och är uppskattad av medarbetarna så här långt.

För Jonas är det viktigt att utvecklingen drivs framåt i bolaget och att arbetet med VA-banken utvecklas hela tiden. För att driva det här arbetet skapades därför en förvaltningsgrupp för VA-banken där Jonas är sammankallande. I gruppen ingår personer från olika avdelningar inom bolaget och syftet är att få fram det som är viktigt för varje avdelning och fånga upp synpunkter och förslag från medarbetarna. När ledningsnätet lades in i VA-banken kunde man till exempel se att det saknades attribut, anläggningsår eller materialtyp på flera ledningar. Gruppen enades då om att det måste finnas en standard för vilka attribut som alltid ska finnas på till exempel ledningar,brunnar och ventiler. Nu är det enkelt att göra en utsökning med hjälp av geografiska urval och se vilka objekt som saknar denna information och på så sätt kan man systematiskt jobba sig igenom alla objekt.

- Vår grupp är visserligen helt nystartad, men jag ser redan fördelarna och det är något jag verkligen kan rekommendera andra att starta, säger Jonas. Vi har inte haft något tydligt ägarskap av kartan och ingen som har ett uttalat ansvar för att det blir rätt i den. Vårt bolag är för stort och geografiskt utspritt för att en person ska kunna sitta med detta själv. Därför blev det självklart att skapa en grupp så att vi får bättre koll, kommunikation och kan hjälpa varandra med intern support.

Sist, men inte minst, vill jag ge en eloge för fantastisk support. Man får alltid snabb återkoppling och ett bra bemötande!

Jonas önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!2018-12-09