Adventskalender 2018 - Lucka 4

danmark

Fjärde advent och dags för sista luckan i vår kalender. Idag får vi veta hur Karin Mikkelsen och Rikke Høegh Jensen, Technical Designers på Vejen Forsyning i Danmark, arbetar med VA-banken för att underhålla och förbättra sitt ledningsnät.

Varför valde ni VA-banken och LE34? 
- Vi valde VA-banken eftersom lösningen är baserad på en och samma plattform, säger Karin Mikkelsen. På det här sättet undviker vi eventuella kopplingar mellan flera olika systemleverantörer. 

- I VA-banken hanteras ledningsnät och insatser i ett och samma program vilket är väldigt bra, säger Rikke Høegh Jensen. En annan fördel är att det är lika enkelt att jobba i programmet ute i fält som på kontoret och hanteringen av insatser är lättare än i vår tidigare lösning. Det är enkelt att anpassa systemet till forsyningarnas amibitionsnivå, framförallt vad gäller registreringar, integration och gränssnitt för andra GIS-verktyg och databaser. Dessutom blir ekonomin väldigt överskådlig.

Vad är det bästa med VA-banken?
- Det bästa med VA-banken är användarvänligheten, det är väldigt lätt att få ut önskad data, menar Rikke. Nu har vi bara ett system och användarna kan hantera uppgifter på egen hand istället för att komma till mig med dem. Medarbetarna kan se ledningsnätet och inmätta punkter i realtid på en iPad när de är ute i fält.

Vad jobbar du med just nu?
- Just nu ligger mitt fokus på att ladda TV-inspektioner, speciellt inspektioner av servisledningar, berättar Rikke. Tillsammans med LE34 och Aveki har vi automatiserat vissa uppgifter i samband medTV-inspektionerna. Detta innebär att exempelvis serviserna skapas eller ändras utifrån gjorda observationer av anslutningarna.

- Jag jobbar just nu med att uppdatera inmätta brandposter och avstängningsventiler i vattennätet, säger Karin Mikkelsen.

God Jul till er alla önskar Rikke och Karin!
2018-12-23