Aveki ❤️ Prosona = sant

aveki prosona

Aveki och Prosona fördjupar sitt samarbete för att öka kundnyttan. Framtiden är här och anpassningar till det digitala samhället måste ske kontinuerligt för att ta tillvara alla dess möjligheter.

- Våra system Castor och myCarta kompletterar varandra på ett sätt som skapar många möjligheter för våra gemensamma och framtida kunder, säger Mikael Johansson, kundansvarig på Aveki. 
 
Castor är ett komplett ärende- och dokumenthanteringssystem för kommunal verksamhet, medan myCarta är ett verktyg för kraftfull hantering och presentation av geodata. Genom att myCarta byggs in i Castor öppnas helt nya möjligheter för Prosonas kunder till geografisk visualisering i ärendehantering-en.  En smart karta helt enkelt.  
 
Via ett nytt api från Castors ärendeflöde för detaljplan möjliggörs en tight integration med myCartas Planmodul. Detta innebär att produkterna följs åt sömlöst genom ärendeflödet och kompletterar myCarta Plan med stöd för ärendehantering. 
 
- Det ska bli spännande att se vad våra gemensamma kunder ser för möjligheter i myCarta/VA-banken och Castor – vi själva ser massor, avslutar Mikael Johansson.  

Vill du veta mer om samarbetet? 
Kontakta Mikael Johansson, kundansvarig myCarta, 072-221 67 99.
2022-10-10