Vidga vyerna!

Regn och solsken

I ett högaktuellt blogginlägg uppmanar Kent Alm kommuner som är på alerten att utnyttja den närmaste tiden med högt grundvattenstånd för att ta reda på hur grundvatten kommer in till spillvattennätet.

Läs inlägget här > 

Vad är dina funderingar kring detta?
Välkommen att diskutera på Facebook och LinkedIn.


2023-01-16