Databasstöd

Genom att låta databaserna interagera med varandra får kunden alltid tag på aktuell information för kartvisningen. Där det inte går att lösa med enbart databasteknik bygger vi med fördel tjänstebaserade anrop mellan våra egna kartprodukter inom myCarta-portföljen.

Flera av våra medarbetare har varit med i införandet av ”Spatiala databaser” från det att de tog fart i och med Oracles lansering 1999. Vi installerar, driftar och supporterar våra kunder med de geografiska/spatiala databaser de hanterar, framförallt Oracle, SQL server och PostGreSQL/PostGIS.
 
Genom delaktighet i Svensk geoprocess förmedlar vi våra tankar om hur en kommunal baskartas struktur ska vara utformad. De databaser vi byggt upp för detta ändamål är anpassningsbara och följer i stor utsträckning de nya ”standarder” som uppkommer. All hantering av databaserna ser vi som öppen hantering som våra kunder själva ska kunna administrera och hantera fortlöpande om så önskas.