Personuppgiftspolicy

Aveki är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in om dig och ansvarar för all behandling av personuppgifter som sker enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR). 

Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i vår personuppgiftspolicy. 

Personuppgiftspolicy (PDF)  

Integritetsskyddsmyndighetens hemsida 

Kontakta oss gällande GDPR