• Ett heltäckande verktyg som ger stöd för hela informationskedjanEtt heltäckande verktyg som ger stöd för hela informationskedjan
 • VA-banken GO! Effektivisera arbetet i fältVA-banken GO! Effektivisera arbetet i fält
Avstängning

Avstängning - vilka fastigheter blir utan vatten?

Modulen Avstängning ger möjlighet att söka fram ventiler som behöver stängas vid en läcka. När ventiler sökts fram kan berörda fastigheter visas i kartan och listas för vidare hantering. 

Modulen är byggd för att ta hänsyn till olika sätt att bygga sitt ledningsnät. Exempelvis fungerar spårningen utan fullständig topologi av nätet. Nätet behöver inte vara brutet i ventiler och servisledningar behöver inte gå in på fastigheten för att kunna lista fastigheten.

Vi har samarbete med Blue Idea och Lime när det gäller sms-utskick. Utskicken kan köras som separata moduler - kontakta oss för mer information, så finner vi en lösning som passar er.

VA-banken GO Avstängning

Med tillägget VA-banken GO Avstängning kan man spåra i vattenledningsnätet i appen och direkt se vilka fastigheter som blir påverkade. Man kan enkelt ändra status på berörda ventiler till stängda respektive öppna.

För ökad säkerhet finns möjlighet att lägga till tvåfaktorsinloggning med BankID.
Observera att tillägget kräver att ni har VA-banken GO och Avstängning VA.

 

VA-banken - Grundmodulen

VA-banken

Regista

Regista

Ledningskollen

Ledningskollen

Brunn

Brunn

Invent

Invent

VA-skopi

VA-skopi

Labbdata

Labbdata

VASS

VASS

Verk

Verk

VA-edit

VA-edit

Avstängning

Spårning

Tips!

Smarta integrationer

Visning

Vill du se hur VA-banken fungerar? Vi visar dig gärna!

KONTAKTA OSS FÖR
EN VISNING

SERVISFORMULÄR

Skräddarsydda lösningar för servisformulär

Läs mer

BEREDSKAPSSCHEMA

Unik specialanpassning av våra system i Göteborg

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM

Kundexempel på specialanpassningar 

Läs mer
Ledningskollen

Ledningskollen - hantera Ledningskollens ärenden direkt i VA-banken

Modul Ledningskollen är ett tillägg till VA-banken och myCarta som är kopplad till en webbtjänst för systemintegration från Ledningskollen.se.

Ledningsägare gör det möjligt att hantera sina ärenden för Ledningskollen direkt i VA-banken och myCarta så att man exempelvis kan se den planerade grävytan i samma karta som ledningsnätet. Det är även möjligt att snabbt exportera närliggande ledningsnät kring ett grävområde. Ledningskollens ärenden kan sparas ner i en databas för att exempelvis kunna visa pågående ärenden för alla användare eller för att enklare kunna söka fram gamla ärenden.

Frågare gör det möjligt att skapa Ledningskollens grävärenden direkt i VA-banken och myCarta. För en snabb och enkel hantering kan man fylla i stora delar av ett grävärende och använda som en grundmall. 

 
Brunn

Brunn

Brunn används för att registrera information i samband med brunnsinspektion i fält.

I Brunn kan man exempelvis bokföra och beräkna flöden, sätta status och skick för brunnar och anslutande ledningar med mera. Dessa delar är ett viktigt hjälpmedel vid planering av underhållsinsatser.

Brunn

Många olika funktioner i Brunn

 • Dokumentera och läsa brunnens dimension, material och status
 • Ändra uppgifter för anslutande ledningar
 • Ange status och skick för anslutande ledningar
 • Bokföra och beräkna flöden
 • Tematisera ledningsnätet på beräknat flöde eller fiktiv yta
 
Invent

Invent - få kontroll på era fastigheter

Invent är främst skapad för att användas vid fältinventeringar i VA-sammanhang, som till exempel inventering av dagvatten- och servisförhållanden.

Invent är väl lämpad för till exempel inventering av fastigheter, men kan även användas som exempelvis skissverktyg för planering av framtida ledningsstråk.

Med Invent kan man enkelt definiera egna ritobjekt med upp till tre attribut. I standardformuläret bokförs alltid fastighetsnummer och geometrins längd respektive yta. Det finns även möjlighet att koppla dokument i standardformuläret.

Istället för standardformuläret kan objekten kopplas mot formulär i egenutvecklade Access- eller Excel-applikationer eller länk till webbsida. Det är funktioner som används flitigt av våra kunder och där vi skapat egna applikationer för till exempel grundvattenobservationer och brandposter.

Invent

Många möjligheter med Invent

 • Dokumentera hur dagvattnet avleds från stuprör
 • Rita in vilka ytor som är genomsläppliga respektive hårdgjorda
 • Visa grafiskt i kartan vilka ytor som har åtgärdats
 • Koppla foto till en markering i kartan
 • Skapa idéskisser med kartan som bakgrund

Invent Fastighet

Invent Fastighet är ett tillägg till Invent som ger dig möjlighet att följa upp inventerade fastigheter och kontakt med dess ägare.

Avancerade sökfunktioner ger dig bland annat möjlighet att skicka brev med karta till de felkopplade fastigheterna, meddelande om att fastigheten är godkänd eller följa upp hur många kvadratmeter som är bortkopplat. All information från inventeringen till utskick och kontaktdata lagras i ett formulär för fastigheten.

App

Invent GO - app till Invent

Med appen Invent GO kan man från uppsatta inventeringsgrupper inventera alla objekt online ute på fältet. Även skissfunktionen finns i appen samt möjlighet att fotografera så att bilden automatiskt lagras på servern. Appen kommunicerar direkt med databasen på servern, ingen mellanlagring behövs. Som standard hämtas inställningarna för "Sök adress" och "fastighet" från VA-banken. Appen innehåller även mätverktyg och funktion för att hitta en viss position. 

Appen är byggd för iOS och Android och nås endast via en personlig inloggning med de behörigheter som angetts i VA-banken. För ökad säkerhet finns möjlighet att lägga till tvåfaktorsinloggning med BankID.

Observera att det krävs en installation på er server för att ni ska kunna använda appen.

 
VA-skopi

VA-skopi - läsa in och redigera TV-inspektioner

VA-skopi är ett komplett verktyg för att läsa in och redigera TV-inspektioner i VA-banken. Med hjälp av VA-skopi kan du på ett enkelt sätt hantera dina TV-inspektioner och se till att resultat finns tillgängliga direkt i VA-banken.

Med korrekta filmprotokoll behövs det bara ett par musklick för att få över dem till VA-banken. Men i verkligheten dyker det ofta upp specialfall som behöver hanteras och VA-skopi erbjuder därför en uppsjö av små verktyg för att till exempel kunna ändra brunnsbeteckningarna om de inte stämmer, dela upp inspektioner som filmats på flera ledningar i rad, justera koderna så att de stämmer överens med standarden med mera. En del saker rättas till automatiskt och en del kräver lite handpåläggning. Programmet utvecklas och anpassas hela tiden för att säkerställa att alla inspektioner kan läsas in. 

Möjligheter med VA-skopi

 • Hanterar både TV2 och TV3-format
 • Importera och visa brunnsinspektioner i TV3-format
 • I samband med inläsningen kan man granska och redigera TV-inspektionerna
 • Resultat från lutningsmätning kan granskas och läsas in
 • Verktyg för att kunna hantera TV-filer med eventuella avvikelser från standarden
 • Möjlighet att rätta till temporära brunnsnamn och inspektioner över flera ledningar

Lutningsmätning

För att visa gjord lutningsmätning i en TV3-fil, används Lutningsformuläret som är en liten tilläggsmodul till VA-skopi.

 
Labbdata

Labbdata - vattenprovtagning

Labbdata är ett program som körs från VA-banken. Programmet gör det möjligt att snabbt och enkelt läsa in analysresultat i Interlab-format till VA-banken. Därifrån är det lätt att bläddra bland analyserna, titta på resultatet och skapa diagram och rapporter till hemsidan, presentationer eller olika skrivelser.

 
VASS

VASS - statistik till Svenskt Vatten

Sök ut statistik från VA-banken direkt till Svenskt Vattens VASS.

Lägger du ner en massa tid på att rapportera in statistik till Svenskt Vattens VASS? Med vår VASS-modul skapas en unik möjlighet att generera underlag och göra inrapporteringen med automatik.

Modulen ställs in en gång med ett enkelt gränssnitt. Det som tidigare tog en veckas efterforskning tar nu under en minut, oberoende av system och miljö. Resultatet kan även plockas ut i en mängd andra format.

 
Verk

Verk - ha koll på era anläggningar

Verk används för att dokumentera uppgifter om olika typer av anläggningar och fungerar som ett komplement mellan VA-banken och kundens övervakningssystem.

Verk är helt integrerad i VA-banken, vilket underlättar uppföljning av insatser samt återkommande kontroll av pumpstationer, reningsverk och tillhörande utrustning. 

Modulen Verk kan användas för att till exempel registrera faktauppgifter om pumpstationer, mindre reningsverk, dagvattendammar och vattenverk, samt hantera drift och underhållsåtgärder för dessa typer av anläggningar.

 
VA-edit

VA-edit - digitalisera snabbt och effektivt

Med hjälp av modulen kan ni snabbt och effektivt digitalisera och bygga upp ert ledningsnät direkt i VA-banken.

Modulen går enkelt att anpassa genom attributmallar som används vid digitalisering av nätet och det finns många konstruktionshjälpmedel och möjlighet för inläsning av mätfiler. VA-edit har ett inbyggt regelverk för delning och sammanslagning av objekt.

Topologikontrollsmodulen ingår som standard i denna modul.

 
Avstängning

Avstängning - vilka fastigheter blir utan vatten?

Modulen Avstängning ger möjlighet att söka fram ventiler som behöver stängas vid en läcka. När ventiler sökts fram kan berörda fastigheter visas i kartan och listas för vidare hantering. 

Modulen är byggd för att ta hänsyn till olika sätt att bygga sitt ledningsnät. Exempelvis fungerar spårningen utan fullständig topologi av nätet. Nätet behöver inte vara brutet i ventiler och servisledningar behöver inte gå in på fastigheten för att kunna lista fastigheten.

Vi har samarbete med Blue Idea och Lime när det gäller sms-utskick. Utskicken kan köras som separata moduler - kontakta oss för mer information, så finner vi en lösning som passar er.

VA-banken GO Avstängning

Med tillägget VA-banken GO Avstängning kan man spåra i vattenledningsnätet i appen och direkt se vilka fastigheter som blir påverkade. Man kan enkelt ändra status på berörda ventiler till stängda respektive öppna.

För ökad säkerhet finns möjlighet att lägga till tvåfaktorsinloggning med BankID.
Observera att tillägget kräver att ni har VA-banken GO och Avstängning VA.